Používání souborů Cookies

Tyto podmínky doplňují a rozvádějí všeobecné obchodní podmínky Josef Moškoř, IČ 73806741 se sídlem Poštovní 1118/10, 702 00 Ostrava jako prodávající (dále jen „Prodávající“) platné a účinné od 1. 1. 2014, zejména pak ustanovení bodu VIII. zmíněných obchodních podmínek nazvaného Bezpečnost a ochrana informací a byly vytvořeny s souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, jakož i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

I. Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek prodávajícího a jejich zákazníků (tito dále jen „kupující“). Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých kupujících či uživatelů webových stránek prodávajícího, ale v případě, kdy zákazník takové údaje prodávajícímu v souvislosti s uzavřením závazkového právního vztahu, zejména pak kupní smlouvy, poskytne, mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.

II. Bezpečnost a ochrana informací.

Prodávající respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví jeho internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících budou použity především ke zlepšení služeb prodávajícího. Toho dosahuje patřičným používáním informací. Prodávající využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na webových stránkách, optimalizaci těchto stránek pro uživatele, dále za účelem zajištění lepších služeb pro kupujícího a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o současné i budoucí zákazníky (kupující) a uživatele webových stránek prodávajícího odpovídající jejich individuálním potřebám.

III. Jaké typy cookies se uchovávají?

Prodávající používá dva typy souborů cookies. Trvalá cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či kupujícího až do jejich smazání. Dočasná cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením internetového prohlížeče uživatele webových stránek či kupujícího.

Název Použití
Seznam Platnost trvalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní.
Facebook Platnost trvalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní.
Glami Platnost trvalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní.
Heureka Platnost trvalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní.
Google Platnost trvalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní.
Live Chat Platnost trvalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní.
HTTPS_Enabled Platnost trvalé. Funkce: Essential.
FPC Product_Viewed Platnost 30 dnů. Funkce: Essential.
PHP a PHTML Platnost trvalé. Funkce: Essential
Persistent_Cart Platnost 30 dnů. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní.

IV. Závěrečné ustanovení.

Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany prodávajícího. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Kupující prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.

Uživatel webových stránek prodávajícího je před návštěvou webových stránek informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat, i o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.

V případě nespokojenosti či jakýchkoliv námitek se kupující i uživatelé mohou obrátit přímo na prodávajícího písemně, telefonicky, nebo elektronicky na emailové adrese prodávajícího.

Tyto podmínky pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory nabývají platnosti a účinnosti dne 24.5.2018.

To Top